Micawbersträffen 2017

I år är det har Micawbers Kennel 40-årsjubileum!

Samling på Stenkullen kl 10.00, ca, den 8/7.

Som vanligt har vi tävlingar/ lekar under lördagen.
Vi avslutar dagen i Roasjö bygdegård med det sedvanliga knytkalaset.

Söndagen ägnar vi åt träning!

VÄLKOMNA!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.